Mentalni poremećaji

Dr. Krag odgovara na pitanja o mentalnim poremećajima.

P: Mogu li ljudi s intelektualnim i razvojnim poteškoćama naučiti TM program?
odgovor

Dr. Krag: Ukoliko on ili ona mogu misliti misao, mogu i naučiti meditirati. Većina intelektualno problematičnih ljudi su 'blago' ili 'umjereno' mentalno retardirani, no, sve bi ove osobe morale biti u stanju da lako nauče TM tehniku. Nisam siguran može li netko s 'teškim' razvojnim poremećajem naučiti TM program, a sumnjam i da oni s težom retardacijom to mogu.

P: Hoće li tehnika TM-a pomoći osobi s intelektualnim ili razvojnim poteškoćama da bolje misli?
odgovor

Dr. Krag:Ljudi s mentalnim poremećajima ne razlikuju se od bilo kog drugog u smislu da, kad su odmorni i smireni, bolje i bistrije misle. Kada donosimo 'pametnije' odluke u neke a lošije u druge dane, nije to radi porasta našeg urođenog IQ (kvocijenta inteligencije, op.prev.), već jer inteligentnije koristimo već postojeću vlastitu inteligenciju. TM pomaže da ljudi razviju i održavaju više neuro-fiziološke stabilnosti, jednako u mentalno oštećenih ili genija.

Naš liječnik stručnjak

James Krag, liječnik medicine, član je Američkog psihijatrijskog udruženja, predsjednik Psihijatrijskog društva Virginije i bivši predsjednik Virginijskog drutva zajednice psihijatara. Trenutno radi kao liječnik ravnatelj u Liberty Pointu, programu boravišne terapije za adolescente s psihijatrijskim problemima.